DELA

Massiv övertid på Skarven

I juli 2011 jobbade en besättningsmedlem 318,5 timmar ombord på Skarven. Orsaken var att det inte fanns vikarier.
Det här är en av de saker som diskuterades under arbetarskyddsmyndighetens inspektion i december.
Antalet arbetstimmar som besättningsmedlemmen utförde i juli skulle innebära 80 timmar per vecka med normal arbetstid på 38-40 timmar per femdagarsvecka.
Den här frågan diskuterades under arbetarskyddsmyndighetens samtal med landskapsregeringens representanter den 15 december. De förklarade att det inte fanns vikarier till hands under semestertid.
När samma sak diskuterades med Skarvens representanter följande dag förklarades den överlånga arbetstiden med att utbildningar inföll olyckligt i tid samtidigt med två sjukskrivningar och att landskapets personalavdelning inte lyckats ordna det på något annat sätt. Besättningen ansåg att sådant inte får förekomma.


Inte sett förslaget
Beträffande arbetstiderna ombord berättade landskapets representanter att man tidigare i höstas gett ett förslag som dels skulle uppfylla lagens krav om arbetstider och också om säkerhet. Ett förslag till tjänstgöringslista för At-vaktman lämnades in för oktober, november och december.
Besättningen sa sig inte ha sett förslaget men uppgav att de var villiga att titta närmare på det. De ville ha förslag på hela besättningens tjänstgöringslistor för att kunna bedöma hur säkerheten ska skötas.
Besättningens slutsats om det nya förslaget var att det betyder minskade personliga löneinkomster och större personalkostnad totalt sett för landskapet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre