DELA

Många män synar sin bukaorta

Intresset har varit stort för ÅHS röntgenavdelnings screening av bukaortan för 65-åringar.
Bukaortaaneurysm, en vidgning av kroppspulsådern i buken, är svår att upptäcka på annat sätt och dödligheten är hög vid en bråckbristning.
Därför är ÅHS röntgenklinikchef Kristian Eriksson nöjd med resultatet när åländska män kallades till screening för bukaortaaneurysm.
Ett brev skickades till alla män som fyllde 65 år i fjol. I brevet fanns ett förslag på undersökningstidpunkt, som mottagaren kunde boka om en gång.
206 av 216 män – nittiofem procent – anmälde sig
– Vi hade väntat oss ett deltagande på cirka åttio procent. Till mammografin kommer cirka nittio procent av de som kallas, säger Kristian Eriksson.
Det här är första gången en bukaortascreeningkampanj genomförs på Åland. Ultraljudsutrustningen finns sedan tidigare på röntgenkliniken och själva undersökningen går på ett par minuter. På en halvtimme screenas i snitt tio män.
Proceduren är enkel och besöket går fort, mellan tio och femton minuter inklusive väntetid. Man klär av sig på överkroppen och lägger sig på britsen vid ultraljudsapparaten. Kristian Eriksson sätter en klick gel på magen och för ”givaren” längs stora kroppspulsådern. På skärmen letar han efter tecken på bråckbildning.
I det allra flesta fall ser han inget misstänkt och då tar screeningsbesöket bara ett par minuter.

Kostnadseffektivt
Att bara män kallas beror på att vidgningar av kroppspulsådern i buken är fem gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Kristian Eriksson har flera gånger fått frågan varför det är just sextiofemåringar som kallas till undersökningen. Det finns flera svar.
Erfarenheter från liknande undersökningar i Europa visar det är ett kostnadseffektivt sätt att minska dödligheten.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom