DELA

Lättast ändra skattekort på nätet

Nya skattekort träder i kraft vid ingången av februari. Senast den 16 januari får man hem sitt skattekort för 2012 och därefter kan man göra ändringar om det behövs.
– Det lönar sig för kunden att kontrollera skattekortets utredningsdel. Om inkomsterna och avdragen som utgör grunden för beskattningen inte motsvarar situationen under 2012, lönar det sig att korrigera skattekortets uppgifter. Det enklaste sättet att korrigera är att göra det på nätet, skriver skatteförvaltningen på sin hemsida.
Det är i allmänhet rusning i telefontjänsten och i skattebyråerna i januari. Man kan beställa skattekortet på nätet med sina egna nätbankkoder utan att köa.
– Om kunden ändå vill kontakta per telefon eller besöka skattebyrån, hinner man ändra skattekortet också senare. På årsnivån får man ändå samma skatteförmåner, skriver skatteförvaltningen.
Om man beställer eller ändrar sitt skattekort på internet är det hemsidan http://www.skatt.fi/skattekort som gäller. Skattekortet kan också i fortsättningen beställas per telefon på numret 020 697 001.
MALIN LUNDBERG