DELA

Lättare få ersättning för arbetslösa

Den som tidigare har fått avslag i sin ansökan om arbetslöshetsersättning kan nu kvala in.
Från och med i går, onsdag, justerades de inkomstgränser som tillämpas när man gör en behovsprövning av arbetsmarknadsstödet. När en prövning görs tar man den sökandes egna samt maken, makans eller sambons inkomster i beaktande.
Nu höjs inkomstgränsen så att ens partner kan tjäna hela 1.704 euro i månaden utan att det påverkar arbetsmarknadsstödets belopp. Tidigare var gränsen nådd redan vid 1.384 euro.
– Det innebär det att arbetslösa som tidigare fått avslag på sin ansökan om arbetsmarknadsstöd kan kontrollera sin situation och ansöka om stödet på nytt hos Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ams, säger myndighetschef Casper Wrede i ett pressutskick.

Räkna sjäv
I fortsättningen utbetalas inte arbetsmarknadsstöd om makens eller makans inkomster är högre än 2.781 euro. Via Folkpensionsanstaltens hemsida kan man själv räkna ut beloppet på sitt arbetsmarknadsstöd.
Vid årsskiftet gör man också en indexjustering av arbetslöshetsersättningens grunddagpenningbelopp. Den nya summan blir 25,74 euro. Även förhöjningsbeloppen justeras enligt index.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax