DELA

Kvarnboprover analyseras i Uppsala

Kristin Ilves, som leder utgrävningarna i Saltvik Kvarnbo, berättar att det nu är dags att analysera fynden.
– Nu är vi i stadiet då materialet vi samlade in i Kvarnbo ska analyseras. Vi har skickat i väg jordprover från stolphålen vi hittade till institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet, där de ska analyseras för makrofossiler.
Vad innebär det?
– De sållar jordproverna väldigt noga och kollar vilka material som finns där. Det handlar om organiska rester, till exempel av växter, som inte syns med blotta ögat.
Vad kan man utläsa av det?
– Dels får vi veta mer om växtligheten i området, dels hoppas vi hitta material som kan skickas vidare för en C14-analys, så vi kan datera fynden. Till exempel en bit av en förkolnad grankotte är jättebra för sådana analyser, eftersom en kotte har så låg egenålder.
Hur länge kommer det att ta innan ni får svar?
– Förhoppningsvis får vi svar inom tre månader. Proverna ska ingå i en masteruppsats vid Uppsala universitet, så en student kommer att skriva om dem.
Är du annars nöjd med utgrävningarna så här långt?
– Jättenöjd! Jag tror vi har fått fram mycket mer information. Nu är det analyser och tekniska rapporter som gäller, men jag är absolut inställd på att fortsätta gräva nästa år också!

Ylva Vikström