DELA

Klart för stort musselprojekt

Det blir en satsning på storskalig musselodling på Åland, näringsminister Jan-Erik Mattsson tog det slutliga beslutet igår.
I protokollet konstateras att projektet stämmer överens med målsättningen som finns i åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen för nuvarande period, 2007-2013, och följer reglerna för dylika stöd. Projektet stöds till hälften av EU och till hälften av landskapet, det handlar om drygt 94.000 euro vardera.
Senast den förra veckan berättade Nya Åland om musselprojektet där miljöbyrån är huvudman, eftersom musslorna är mästare på att filtrera havsvattnet.
Varje mussla fungerar som ett minireningsverk. Enligt planen ska det norska bolaget Smart Farm placera ut musselnät vid Seglinge redan i maj. (ab)