DELA

Jävfel i stadsplanebeslut om begravningsplatsen

Christian Beijar har suttit på två stolar då förslaget till ny stadsplan för begravningsplatsen spikades.
Det konstaterade stadsstyrelsen i går som därmed än en gång återremmitterade ärendet om kyrkogårdens utvidgning.
Sedan Mariehamns församling för snart åtta år sedan anhöll om att få utvidga stadens begravningsplats har ärendet ältats fram och tillbaka och bordlagts och återremitterats åtskilliga gånger.
I går, då man kommit så långt att det finns ett färdigt förslag till ny stadsplan för området, var det igen dags för en bordläggning i stadsstyrelsen.
– Det upptäcktes på sittande möte att stadsplanenämndens medlem Christian Beijar hade varit med och fattat beslutet trots att han samtidigt var kyrkofullmäktiges ordförande, säger stadsdirektör Edgar Vickström.
Upptäckten innebär att förslaget till ny stadsplan har tillkommit under jäv och ärendet återremitterades därför till stadsplanenämnden.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen