DELA

Inte så lite is sedan vintern 1929-30

På 82 år har ingen januarimånad inletts med så lite is i Östersjön som nu.
För att hitta fruset vatten måste man bege sig till de allra nordligaste vikarna.
Havet omkring oss svallar fritt då vi skriver januari 2012.
– Östersjöns isläge kan beskrivas som exceptionellt – lika litet is har det i början av januari senast funnits vintern 1929-1930, konstaterar isexpert Jouni Vainio i ett pressmeddelande från Meteorologiska institutet, Fmi.
– Då var isläget vid nyår väldigt liknande – isen hade lagt sig bara i de innersta vikarna av norra Bottenviken.
Enligt Fmi finns det just nu is bara i innersta Bottenviken och i de innersta vikarna i Kvarkens skärgård.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen