DELA

Inga flera lönegratifikationer

Penningautomatföreningen Pafs extra löneutbetalning på en halv månadslön till sina anställda ska inte upprepas inom överskådlig framtid.
Det säger finansminister Roger Nordlund (C) efter mötet med Pafs styrelseordförande Jarl Danielsson och vd Anders Ingves i går.
– Vi förklarade att gratifikationer passar dåligt in i den offentliga sektorn och att vi ska undvika att sådana situationer uppstår i framtiden. De måste fundera på vad det finns för övriga sätt att driva en så klok personalpolitik som möjligt, säger Nordlund.
Hur det ska gå till har han inga åsikter om. Men han är överens med Pafs ledning om att landskapslagen som reglerar Pafs verksamhet måste förnyas. Det arbetet inleds nu.
– Merparten av mötet handlade om Pafs utvecklingsmöjligheter i framtiden.
Roger Nordlund understryker att han annars är nöjd med hur Pafs styrelse lyckats vända den ekonomiska utvecklingen. Men han säger att styrelsens sammansättning ändras i vår för att avspegla resultatet i lagtingsvalet.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom