DELA

Idékläckning för Lilla holmen

Stödförening, djuradoption eller badstrand för hundar? På mötet om Lilla holmen som frivilliga höll på Uncan på söndagen försökte man på alla vis hitta på ett sätt att rädda verksamheten.
Idélistan, tillsammans med namnlistan, lämnas till politikerna inom några veckor.
Eva Ekström-Andersen, en av intiativtagarna i kampen för att bevara djuren på Lilla holmen, är glad över mötet som ordnades på Uncan i går.
– Ett tiotal personer dök upp, och mötet blev just så positivt som vi var ute efter. Det var ett kreativt möte där vi spånade idéer om vad man skulle kunna göra för Lilla holmen. Huruvida de är möjliga att förverkliga tog vi inte ställning till nu, utan vi bara kläckte idéer.
Bland idéerna finns förslaget att starta en stödförening för Lilla holmen, som i sin tur skulle kunna ansöka om bidrag. Andra förslag som nämndes var samarbete med 4h-gården, arrangera möjlighet för personer och företag att adoptera djur, ta upp en frivillig besöksavgift och ordna barnaktiviteter.
– Med besöksavgiften kommer förstås stöldrisken, men barnaktiviteter borde man värna om eftersom 2015 är Barnens år, säger Ekström-Andersen.
Ytterligare förslag är att sätta ett stängsel kring södra udden och skapa en skild badplats för hundar. Handikappvänliga toaletter står också på idélistan.
– Vissa av idéerna kräver utgifter, men vi är övertygade om att de genererar intäkter i framtiden. Vi har helt enkelt inte råd att ta bort fler gratisaktiviteter från Mariehamn, säger Ekström-Andersen.
Läs mer i papperstidningen!

Ylva Vikström