DELA

Här är hela sparbeslutet för linfärjetrafiken

Landskapsregeringen står fast vid att det ska införas matpauser på Töftöfärjan, men endast på lördagar och helgdagar.
I går klubbades det gamla sparpaketet för linfärjetrafiken. Inbakade finns trafikminister Veronica Thörnroos (C) nya sparförslag.
Turerna kring sparpaketet har varit många. Ett första beslut togs av landskapsregeringen i slutet av juni. Mot beslutet att införa matpauser på Töftöfärjan vände sig bland andra lagtingsledamoten Anders Englund (C), tillika Vårdö kommunfullmäktiges ordförande.
Den 10 juli bordlade landskapsregeringen ett förslag om att upphäva beslutet och i går bestämde man sig slutligen för att sparpaketet kvarstår. I det ingår dock nya trafikministern Veronica Thörnroos förslag som, enligt henne själv, är mer brukarvänliga samt ekonomiskt och miljömässigt bättre anpassade till verkligheten än de tidigare:


Ecodriving
Ecodriving har i praktiken genomförts på samtliga linjer: Töftö, Simskäla, Seglinge, Embarsund, Björkö och Ängösund. Beräknad besparing är 50.000 euro per år.
– Den förra uppskattningen om en inbesparing på 88.000 euro var nog lite optimistisk, säger Thörnroos.


Tidsbestämd trafik
En renodlad turlista på Seglingelinjen skulle spara 15.000 euro på årsbasis, säger Thörnroos. Genom en vidare tolkning av ordet turlista – som jämförbar med tidsbestämd trafik – blir inbesparingen hela 40.000 euro.
– Mellan klockan 06 – 22 kör färjan när det kommer folk. 22 – 06 kör man mot beställning som ska göras dagtid. Har du turlista är det enda du kan spara in på bunkerkostnaderna. Har du tidsbestämd trafik kan du gå ner i personal. Man går ner från fyra till tre personer.


Samma system
Vid en enskild föredragning i går beslutade Thörnoos dessutom att samma system ska införas på Simskälafärjan.
– Det borde vara möjligt om man tittar på hur folk kommer och far.
En sådan åtgärd innebär ytterligare 40.000 i inbesparing, ingen sägs dock upp utan det hela ska gå att ordna genom att en person går i pension, menar Thörnroos.


Turlista på dagen
På Embarsundslinjen införs turlistor dagtid, men däremot inget uppehåll nattetid. Färjan servar bland andra de som kommer via Överö, säger Thörnroos. Det är för mycket trafik för att ta bort en ur personalen.
Enligt Thörnroos modell blir inbesparingen högst 10.000 euro i bunkerkostnader.


Matpauser på Töftölinjen
Lunch- och middagspauser införs på Töftölinjen på lördagar, söndagar och övriga helgdagar med en beräknad inbesparing om 30.000 euro per år. Att landskapet kan spara in så mycket pengar på enbart helgernas matpauser har bland annat med schemaläggningar att göra, enligt Thörnroos.
– Töftöfärjan sitter indirekt ihopkopplad med Simskälafärjan i form av en dagman.


Kör lilla färjan
När det gäller Töftöfärjan vill Thörnroos också se en omdisponering av tonnaget. Det innebär att man kör med den mindre färjan hela tiden då den finns tillgänglig och det inte är ”trafiktoppar”. Genom ett internt kommunikationssystem ska Alfågeln meddela Töftöfärjan hur många bilar man har ombord.
– Då vet man vilken färja man ska ha i beredskap och kan spara upp till 10.000 euro i bunkerkostnader. Här är inget beslut taget än, påpekar Thörnroos.
Det finns sedan tidigare ett beslut på att Simskälalinjen ska driftprivatiseras. Med tanke på tidsscheman, service och så vidare kan det komma att bli fråga om privatisering av fler linjer, säger Veronica Thörnroos.
– Ska den linjen bjudas ut tror jag att man ytterligare får lägga på Töftöfärjan.


Kommunerna rådgivande
Nu ska besluten ut på remiss till kommunerna.
– Så här vill landskapsregeringen göra och beslutet är fattat. Nu ska vi efterhöra kommunernas åsikt innan det verkställs. Säger Kumlinge att man hellre vill ha turlista måste jag överväga det.
Målsättningen är att ändringarna ska träda i kraft den 1 december i år.
– Med det här förslaget behöver ingen tappa ansiktet politiskt, tycker Thörnroos.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax