DELA

Gränsfrågorna i fokus på Nordiska ministerrådet

Minister Veronica Thörnroos (C) deltog på onsdagen i Nordiska ministerrådets första möte för år 2012.
På mötet diskuterade man bland annat förslaget att bilda ett forum för nordisk freds- och konfliktforskning, något som Ålands fredsinstitut varit drivande i. Förslaget fick stöd från Danmarks och Islands representanter och kommer att diskuteras mer i detalj på nästa möte i juni.
Gränshindersarbetet fick stort utrymme på mötet. Samarbetsministrarna enades om att en arbetsgrupp skall se över hur fortsättningen för gränshinderforum skall organiseras från 2014.
– För Åland har gränshinderarbetet stor betydelse genom de svårigheter som våra arbetspendlare och studenter råkar ut för, säger Veronica Thörnroos. (aks)