DELA

GMO-fritt i lagtinget

Åland som GMO-fri zon var på tapeten i lagtingets budgetdebatt i torsdags.
Näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) pratade om den så kallade samexistenslagen mellan odling av genmodifierade och andra grödor och konstaterade at EU ålägger landskapet att stifta en sådan lag.
– Min förhoppning är att vår lag ska göra det i princip omöjligt att odla GMO-grödor på Åland.
Regeringen i Finland har nu lämnat över sitt förslag sitt samexistenslag till riksdagen. Jan-Erik Mattsson konstaterar att redan de skyddszoner som regeringen föreslår skulle räcka till för at göra det svårt för GMO-grödor på Åland.
– I det här skedet är det enbart odling av stärkelserik GMO-potatis som tillåts i Finland. Enligt lagförslaget i riket måste det finnas en skyddszon på 30 meter mellan ekologisk odling och GMO-odling och en skyddszon på 18 meter mellan GMO-odling och odling av vanlig potatis.
Åland har inga stora enhetliga arealer odlingsjord av EU-mått, utan de åländska åkerlapparna är små och spridda.
– Om jag tillämpar de skyddszoner som regeringen föreslår på min hemby Eckerö Björnhuvud så visar det sig att det knappast skulle gå att odla GMO-potatis där, exemplifierar näringsministern som påpekar att förslaget om Åland som GMO-fri zon har stöd på högsta nivå i riket – när statsminister Matti Vanhanen var på Ålandsbesök tidigare i år sa han sig stöda det.
I lagtinget ville Jan-Erik Mattssons partikamrat Jan Salmén avvakta lite med den åländska samexistenslagen.

ANNIKA ORRE