DELA

Fredsinstitutet i storprojekt mot sexslaveri

Genom nystartade tjej- och killgrupper på Åland och i Lettland, i kombination med kontinuerlig forskning, drar Ålands fredsinstitut i gång sitt största projekt hittills.
Och målen är högt ställda, att utmana stereotyperna som leder till könsrelaterat våld och sexslaveri.
– Någon kanske undrar vad det här har med fred att göra, men vi väljer att vidga begreppet och motsats till fred är ju våld. Så att bekämpa våld är en naturlig del av fredsarbetet, säger Susann Simolin, som är informationsansvarig på fredsinstitutet.
Det är ett väldigt omfattande projekt som nu drar igång och det kommer att pågå till och med december 2011.

Handplockad ledare
Bland de nyanställda för projektperioden finns projektledaren Denis Nazarenko, som handplockats för sin kompetens inom området.
Förutom att prata flytande ryska, vilket är ett stort plus vid arbete på plats i Lettland, har han omfattande kunskap och utbildning inom psykologi, socialvetenskap och media.
Nazarenko, som utbildat sig i Finland bor nu i Helsingfors, men kommer att flytta till Åland under projektperioden.
– Förutom mina ryskakunskaper tror jag det är en fördel att jag är man, det visar konkret att det här är frågor som är precis lika viktiga för män, säger han.

Finns på Åland
Ann-Louise Idman har anställts som ekonomiansvarig, på 70 procents tjänst, för projektet.
– Jag ser fram emot att kunna dela med mig av info till övriga åländska organisationer som är intresserade av att driva ett interreg-projekt. Det här kommer åländska samhället till nytta, säger hon.
Landskapsregeringsledamot Roger Eriksson (Lib) är en av de åländska representanterna inom Central Baltic-programmet. Han berättar att det från första stund stod klart att detta projekt var viktigt. I sitt ordinarie jobb som landskapsåklagare på Åland märker han ofta hur attityder kommer fram i våldsbrott och könsrelaterat våld.
– Tyvärr är det ett problem som växer. Det gäller att nå ut till ungdomar tidigt, i den ålder då attityder grundläggs, säger han.

40 nya grupper
Målet med projektet är att ”utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våd och sexslaveri.”
Det målet tänker man nå genom att utbilda uppemot 40 nya tjej- och killgruppsledare som ska leda grupper i både Lettland och på Åland. Utbildningen kommer att påbörjas under våren 2010 och grupperna startas nästa höst.
– Det är FN som lyft fram betydelsen av attityder och könsnormer, och hur viktigt det är att jobba med, säger Justina Donalaite, som även kommer att fungera som projektassistent under de kommande åren.

Sexhandel via Åland
Gällande sexhandel, trafficking, lyfts Åland fram som ett så kallat transitland, alltså en plats där sexhandelsoffer passerar på sin resa mot andra länder.
– Vi har inga exakta uppgifter om antalet traffickingoffer som passerar Åland, men ny internationell statistik visar att den ekonomiska krisen i Baltikum gör att sexhandeln siktar in sig på de nordiska länderna, i stället för England och Irland, säger Justina Donalaite.

Forskar samtidigt
Och Susann Simolin betonar att projektet även, vid sidan av målet att minska sexslaveri, har som mål att öka jämställdheten i samhället och visa på stereotypa uppfattningar när det gäller ”hur en kille ska vara, och hur en tjej ska vara”.
– Sedan är det upp till ungdomarna själva att bestämma vilka ämnen som de vill ta upp, säger Justina Donalaite.
Hel nytt med det här projektet är även upplägget med kontinuerlig forskning, samtidigt som grupperna bildas och träffas.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax