DELA

FPA ska hjälpa sjukskrivna tillbaka

Rådgivare vid FPA Åland ska hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Man kommer även att göra sina beslut mer begripliga för kunderna.
Från och med den 1 januari 2012 är FPA Åland en så kallad specialenhet. Det innebär att FPA Åland får en mer självständig roll gentemot riket, men för de åländska kunderna innebär det inga förändringar. I resten av landet förändrar Folkpensionsanstalten sin organisation och struktur. Försäkringsdistrikt slås ihop till större enheter om 200.000 människor.
– Att vi nu blir en specialenhet är ett strategiskt beslut för att på lång sikt säkerställa att vi kan fortsätta som en enhet genom alla sammanslagningar, och på så vis också garantera vår svenskspråkiga service till de åländska kunderna, säger Hillevi Smeds, chef på FPA Åland.


Hjälp tillbaka
Som en del av ett nationellt projekt ska FPA satsa på att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet. Från och med den 16 januari kommer en rådgivare att ta kontakt med de som varit sjukskrivna en längre tid och diskutera möjliga åtgärder.
Läs mer i papperstidningen!

Axel Kronholm