DELA

Företag misstänkt för människohandel

Ett åländskt företag i hotell- och restaurangbranschen utreds för människohandel, då anställda utnyttjats.

Såhär skriver polisen i ett pressmeddelande:
”Centralkriminalpolisen och Gränsbevakningsväsendet utreder i samarbete med arbetarskyddsmyndigheten ett företag inom hotell- och restaurangbranschen på Åland. Företagaren är misstänkt för människohandel och ockerliknande diskriminering i arbetslivet. Alla anställda är tredjelandsmedborgare.
Centralkriminalpolisen och Gränsbevakningsväsendet har genomfört flera husrannsakningar och förhör. Utredningen har just påbörjat och kommer att fortsätta i flera månader.”

Med tredjelandsmedborgare menas medborgare från ett land utanför EU.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax