DELA

Föglötrafiken har blivit enorm

”Enorm” är ordet som befälhavaren Christer Fellman använder för att beskriva färjtrafiken på Föglö. Han kan hänvisa till färska siffror för fjolåret som visar att man transporterade nästan 200.000 passagerare och över 100.000 fordon till eller från Föglö!
– På premiärturen från Svinö i fredags hade vi fem långtradare, en lastbil och ett dussintal personbilar, säger Christer Fellman.
Också det ett mått på trafiken och på kapaciteten hos Skarven som nu är tillbaka i trafik efter uppehållet som inleddes i mitten av december.


93 kilometer bilar
Den hopräknade statistiken för fjolåret visar att passagerarantalet i trafiken på Föglö uppgick till 199.455 passagerare, 99.037 personbilar och 6015 lastbilar och långtradare.
– I löpmeter uppgick transporten av fordon till 93.000 meter. konstaterar Fellman.
En bilkö på 93 kilometer transporterades alltså i Föglötrafiken.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm