DELA

Flera bostadsrätter till Lotsgatan

Ålands bostadsrättsförening fortsätter planera bostäder på Lotsgatan trots bordlagd ansökan om räntestöd.
Landskapsregeringen beslöt vid måndagskvällens möte att bordlägga Ålands bostadsrättsförenings ansökan om räntestöd för ett lån om cirka 8,3 miljoner euro för att bygga 42 bostäder vid Lotsgatan i Mariehamn.
– Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pengar. Ansökan bordlades för att utreda om det finns möjlighet att finansiera hela projektet genom en tilläggsbudget, säger bostadslåneinspektör Sten Eriksson
Detta kommer att beslutas av lagtinget i början av maj, och tidigast i början av juni får bostadsrättsföreningen svar.
– Det var ingen överraskning för oss, vi har kalkylerat med att ansökan skulle skjutas upp, säger föreningens ordförande Folke Sjölund.

Byggstart 2013
Planeringen av tre hus vid Lotsgatan fortsätter. Tomten som blir nummer 13 är reserverad. Föreningen håller också på och undersöker tomt nummer 10, men det finns en del tekniska problem att lösa där på grund av stora höjdskillnader på tomten, säger Sjölund.
– De tre husen kommer att vetta mot den nya Segelmakargatan som ska dras söderut från Lotsgatan, mot fiskehamnen åt, om allt går som planerat.
Sjölund hoppas på beslut om räntestöd före semestrarna, i så fall kan de sätta igång och bygga i början av 2013.
Ålands bostadsrättsförening äger redan tre hus omfattande 42 lägenheter vid Lotsgatan, och de tre nya husen är planerade i samma stil.
Mariehamns stadsstyrelse kommer under våren att ta upp två planförslag för Horelliområdet. (as)