DELA

Flaskbråket blir process med mångmiljonkrav

Mariehamnsföretaget Retpack Solutions kräver 68 miljoner euro, plus moms på 23 procent, i ersättning av det finländska returföretaget Palpa för brutet sekretessavtal.
Största delen gäller uteblivna försäljningsintäkter runtom i världen.
Stämningsansökan lämnades nyligen in till Ålands tingsrätt. Grunder för yrkandet är brott mot det sekretessavtal som ingicks när Retpacks styrelseordförande Krister Martell och vd Clas-Johan Karlsson 2004 besökte det finländska företaget Palpa (Suomen palautuspakkaus) för att söka samarbete kring det datasystem för effektivare kontrollsystem som det åländska bolaget uppfunnit.

Avtal om sekretess
Tidigare samma år hade Retpack sökt patent och lämnat in handlingarna till Patent- och registerstyrelsen. I sekretessavtalet stadgades att inget fick yppas om datasystemet förrän det offentliggjorts av patentmyndigheten, något som skedde först 2006.
2005 gav Palpa tillsammans med börsbolaget Sentera ut ett pressmeddelande som enligt Retpack bevisar att Palpa stulit affärsidén och systemupplägget och gett uppgifterna vidare till Sentera.som fick i uppdrag att bygga upp det nya systemet för övervakning och kontroll av aluminiumburkar, PET-flaskor och i fjol också en webbaserad lösning.
Enligt Retpack, som drivit flera processer mot Palpa, bygger systemet till 100 procent på de uppgifter som Retpack delgett Palpa under sekretess.

Uteblivna intäkter
Därför yrkar man nu på ersättning av Palpa: En miljon euro för utvecklingskostnader och 67 miljoner euro på uteblivna försäljningsintäkter i Finland, Norge, övriga Europa, Ryssland, Indien och Kina. Dessutom yrkar Retpack på 5 miljoner euro i ersättning för uteblivna licensintäkter baserat på uppskattat antal emballage och ytterligare på årliga licensintäkter från och med 2012.
Utöver de sammanlagt 68 miljonerna euro yrkar Retpack på en årlig ersättning så länge systemet används.

Annika Orre