DELA

Fikar Kamprad efter fusion med ÅAB?

Fikar Ikeas grundare Ingvar Kamprad efter samarbete med Ålandsbanken? Är det därför hans familjeägda stiftelse köper in sig i den åländska banken?
Knappast, svarar Ålandsbankens ledning.
Nya Åland berättade i början av veckan att Familjen Kamprads stiftelse – en nybildad stiftelse där Ingvar Kamprad är styrelseordförande – dels har samlat sitt tidigare aktieinnehav i Ålandsbanken, dels köpt ytterligare aktier i stiftelsens namn. Familjen Kamprads innehav i Ålandsbanken är nu så stort att det överträffas bara av Anders Wiklöf, Alandiabolagen och Ömsen.
Någon förklaring till varför Kamprad är intresserad av Ålandsbanken har inte getts. Varför shoppar han ÅAB-aktier när han har en egen bank, Ikano bank? Kan det vara för att han på sikt har planer på samarbete eller till och med, vem vet, fusion?

Bara spekulationer
Ålandsbankens vd Peter Wiklöf tror inte på Nyans teori.
– Det finns inget samarbete mellan bankerna i dag och jag tror inte att man ska koppla Kamprads ägande till det. Ålandsbanken och Ikano bank är väldigt olika banker med olika målgrupper och olika koncept.
Kan det inte gynna Ålandsbanken att gå in i något nytt?
– Haha, man kan ju alltid spekulera. Men jag har faktiskt inte ägnat en tanke åt Ikano bank.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre