DELA

Djurmängden redan nästan halverad

Djurskötaren Diana Holm har jobbat på Lilla holmen i 17 år. Under hennes tid har flera arter försvunnit och djurmängden nära nog halverats.
– Jag förstår inte varifrån Jansson fått sina uppgifter, säger Holm om uttalandet av infrastrukturnämndens ordförande i gårdagens Nya Åland.
Djuren på Lilla holmen har varit en del av Diana Holms vardag sedan 1998. Hon har mockat spillning i ösregn och snö. Och hon har sett med egna ögon hur djuren försvunnit från holmen. Borta är sjöfåglarna som vistades utomhus, de indiska löpänderna, jaktfasanerna och marsvinen. Försvunna är duvburarna, de små dvärgvaktlarna och de kinesiska näktergalarna
När Holm anställdes som djurskötare fanns det 306 djur på Lilla holmen. I dag räknar hon till drygt 160 djur. Variationen bland djuren har också minskat enligt Holm.
– Var är den ”ostrukturerade” ökningen Jansson talar om, frågar Holm.
Holm hänvisar till Roger Janssons uttalande i gårdagens Nyan. Han sade att Lilla holmens djurbestånd, särskilt fåglarna hade vuxit ”ostrukturerat” under de senaste tio åren.
– Jag undrar varifrån han får sina uppgifter. Oss har han inte frågat, säger Diana Holm.
– Det är säkert ett förfluget uttryck från min sida. När reportrar ringer väger man inte alltid allt man säger på guldvåg. Man vill ge klara ord. Då tar man fasta på något förfluget uttryck om verksamhetens expansion – det har det gjort under min tid, kommenterar Roger Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Adrian Grönqvist