DELA

Djur ännu förbjudna på åländska caféer

Riksförordningen att tillåta katter och hundar i caféer och restauranger gäller inte på Åland.
Och många, bland andra pälsdjursallergikerna, ser helst att det också förblir så.
Finland har slopat lagen om att katter och hundar inte får vistas i caféer och restauranger. Från och med årsskiftet är det i riket café- eller restaurangägaren själv som bestämmer om kunderna får eller inte får ta med sina fyrbenta sällskapsdjur in i lokalen. Lagen kräver i dag bara att beslutet finns i form av en informationsskylt vid dörren och att djuren fortsättningsvis hålls borta från köksregionerna.
Beslutet baserar sig på en förordning som jord- och skogsbruksministeriet antog den 20 december. För att den skall gälla också på Åland krävs ett godkännande från landskapet men frågan har ännu inte varit uppe till behandling.
Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet har rett ut frågan och konstaterar att det här fortfarande är förbjudet att ta in en katt eller en hund i ett café eller en restaurang.
– ÅMHM tillämpar naturligtvis gällande lag, säger Anders Göransson, jurist på Ålands miljö och hälsoskyddsmyndighet.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen