DELA

Bra start för pressad myndighet

– Vi går på knä.
Det säger chefen för ÅMHM, miljö- och hälsoskyddsmyndigheten som nu blivit utvärderad
Mycket är bra men det kan bli bättre, är konsultbolagets slutsats.
Det som Yvonne Österlund önskar just nu är större resurser. Inspektörerna räcker inte till för de tillsynsprojekt som myndigheten skulle kunna, och borde, göra.
Det gäller till exempel att granska landskapets verkstäder och mindre lantbruk med upp till trettio djurenheter.
EU-lagstiftningen påverkar allt större del av det åländska samhället och det innebär mera jobb för ÅMHM. Men budgeten och personalen räcker inte till.
– Vi går på knä, säger Yvonne Österlund.
Det finns personal som arbetat upp till tio år på de myndigheter som nu ingår i ÅMHM utan att få fast anställning. I stället är de anställa på årliga förordnanden.
Konsultbolaget Ramboll Finland nämner i sin utvärdering att ÅMHM samarbetar för litet med liknande organisationer i övriga Finland och Sverige.
Yvonne Österlunds förklaring är enkel:
– Vi hinner inte springa på konferenser.

Kunnig personal
Konsultbolaget har jämfört ÅMHM med motsvarande myndigheter på Gotland och i Raseborg.
På plussidan finns bland annat att ÅMHM har kunnig personal och att samarbetet med lokala företag är gott.
På minussidan noteras till exempel att det tar lång tid att behandla ansökningar om miljötillstånd och att alkoholserveringstillsynen inte fungerar tillräckligt bra.
Ansvarsfördelningen mellan ÅMHM och landskapsregeringen är otydlig för många utomstående. Speciellt inom miljöfrågor finns det många oklarheter. Ramboll vill att ÅMHM ska blir bättre på att informera allmänheten om sin roll som rådgivande myndighet och tillsyningsmyndighet.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom