DELA

Biaudet gillar åländsk växelverkan

– Ålänningar har alltid varit duktiga på att förstå att man blir starkare av växelverkan med andra, den lärdomen kunde alla ta efter.
Det sade presidentkandidat Eva Biaudet (SFP) då hon i torsdags valtalade i Mariehamn.
Representanter för alla partier och en rejäl mängd vanliga röstare hade hittat till Havtorn, restaurangen i Sittkoffs galleria var fullsatt.
Tillställningens värd, liberalernas ordförande Viveka Eriksson, presenterade Biaudet som en modig, chokladälskande 4-barns mor som kunde ha tänkt sig att bli barnmorska men som i stället valde att ägna hela sitt liv åt samhällsbygge.
– Det har hon gjort med ett rättvisepatos. Hon har värnat om minoriteter och som en sann liberal utgått från att alla har lika värde, sade Eriksson.
Det blev också jämlikheten som Biaudet valde att upprepade gånger lyfta fram i den frågestund som följde.


För jämlikhet
En av de första frågorna handlade om jämställdhet mellan män och kvinnor och vad Biaudet anser att man skall göra för att lika lön mellan könen skall kunna förverkligas.
Hon ansåg att arbetsmarknadsparterna i första hand borde se om sitt hus, i dag är det männen som förhandlar. Andra recept är bland annat att se över lagstiftningen om föräldraledighet och låta arbetsmarknaden dela på kostnaderna så att kvinnor och män får samma förutsättningar att stanna hemma med barn.
– Det finns mycket att göra inom den här sektorn.
Ett par av åhörarna ställde sig kritiska till Finlands behandling av de invånare som inte är födda i landet. Biaudet höll med och propagerade för en betydligt liberalare politik där alla ses som jämlika medborgare.
Också en fråga om de globala miljöproblemen bemötte hon med att lyfta fram jämlikheten. En stor del av miljöproblemen beror på ökade utsläpp då befolkningen växer kraftigt. I länder där kvinnor har rätt att själva bestämma över sin sexualitet bromsas befolkningsökningen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen