DELA

Balansgång kring 0-strecket

Temperaturen pendlar under de närmaste tio dagarna på båda sidan av nollstrecket men håller sig mellan maximalt 2 grader dagtid och -3 eller -4 grader på nätterna.
Perioden bjuder på en hel del nederbörd i form av både snö och snöblandat regn och kanske till och med regn. Nästa vecka blir mycket grå – tisdag kan vara ett undantag och bjuda på någon mindre glimt av solen.
Vindarna blir friska på söndag, måndag och onsdag i övrigt blåser det måttligt.
Det blir fortsatt halt och inte det är inte bara bilisterna som bör se upp utan också de som rör sig till fots.
Man har räknat ut att halk- och fallolyckor kostar Finland över 600 miljoner euro per år.
– I summan ingår både ersättningar som betalas genom arbetsolycksfallsförsäkringar, frivilliga olycksfallsförsäkringar respektive olika slags ansvarsförsäkringar och kostnader som orsakas av samhälleliga förluster och ersättningar, skriver övermeteorolog Sari Hartonen i ett pressmeddelande från Finlands meteorologiska institut.
– En fallolycka kostar i snitt 6.000 euro. Årligen behöver upp till 80.000 finländare uppsöka första hjälpen på grund av en fallolycka. Halk- och fallolyckorna står också för cirka 30 procent av alla anmälda arbetsolycksfall. (tt-s)