DELA

Air Åland-granskning är avslutad

EU-kommissionen har avslutat den utredning som inleddes efter ett klagomål om att landskapet beviljat Air Åland olagligt stöd för trafik mellan Mariehamn och Arlanda
Klagomålet lämnades in 2006 av företaget Flygfältets reseservice när landskapet beslöt subventionera Air Ålands verksamhet med 600.000 euro per år fram till 2009.
Ombud för Flygfältets reseservice var juristen Marcus Måtar.
EU-kommissionen generaldirektorat för konkurrens vände sig vid fyra tillfällen till landskapsregeringen med frågor om bland annat ägarstrukturen och kapitaltillskott i Air Åland. Efter landskapets senaste svar i september 2011 kom beskedet att direktoratet anser att klagomålet har dragits tillbaka. Orsaken är att den klagade inte lämnat in nya upplysningar som stöder klagomålet.
Kommissionen kan ta upp ärendet på nytt om nya bevis framkommer, meddelar enhetschefen Joachim Lücking. (pd)