DELA

1. 900 ton farliga sopor på Åland

Totalt 29.300 ton avfall producerade ålänningarna år 2008. Av det skickades 17.700 ton bort från ön.
Den totala uppkomna avfallsmängden år 2008 på Åland var cirka 29.300 ton. Av det var 27.400 ton icke-farligt avfall, medan mängden farligt avfall som uppkom var cirka 1.900 ton.
Hushållen på Åland producerade runt 22 procent av avfallet. Mest avfall producerades i branschen ”övriga tjänster”, där cirka 13.100 ton avfall uppkom under år 2008.
Närmare 9.700 ton av avfallet behandlades lokalt på Åland, medan drygt 17.700 ton avfall transporterades bort. Av det avfall som transporteras bort från Åland fördes mer än 70 procent till Finland, och 25 procent till Sverige. I stort sett allt farligt avfall transporteras bort från Åland för omhändertagande.
Behandlingen av avfallet på Åland består i statistiken till 100 procent av åtgärder som kan leda till återvinning. Någon form av deponering fanns inte officiellt år 2008.

Ofarligt avfall
Av det icke-farliga avfallet stod vanligt slam för största delen.
Andra stora poster är hushållsavfall, animaliskt avfall från bearbetning av livsmedel, pappers- och pappavfall samt metallavfall. Av mängden farligt avfall var uttjänta fordon den största boven.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax