DELA

Havsörnens återkomst från utrotningens brant hör till det finska naturskyddets största triumfer. Men samtidigt påverkar det havsörnens bytesarter, framför allt ejdern, vars populations tyngdpunkt enligt FM Camilla Ekblads färska doktorsavhandling skiftat mot innerskärgården uttryckligen på grund av havsörnen.