DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fifaxbolag stäms på 450 000 euro

Byggfirman Hans Mattsson stämmer två bolag på närmare 450 000 euro i samband med bygget av Fifax landbaserade fiskodling i Eckerö.
Stämningen riktas mot aktiebolaget F-Fast, som ansvarat för bygget av fiskodlingsanläggningen, och mot Fifax.

Kraven gäller byggfirmans merkostnader på grund av att bygget blev försenat.

I anbudsförfrågan från F-Fax ingick tre reningsverk. Under förhandlingarna begärde F-Fax att reningsverken skulle lyftas ut ur kontraktssumman. Enligt stämningsansökan ville F-Fax först utreda om det fanns billigare alternativ.

Byggfirmans svar var att de tre reningsverken borde ingå i kontraktet för att få ”bra flyt i arbetet”. Utan reningsverken skulle bygget bli för litet i förhållande till byggtiden.

Ett par månader efter att fiskodlingsbygget inletts i januari 2015 beställde F-Fast två reningsverk av entreprenören. Entreprenören meddelade då att tidsplanen skulle försenas och att för varje vecka som beställningen av det tredje reningsverket dröjde skulle hela projektet försenas med samma tid.

Det tredje reningsverket beställdes i september 2015. I anbudet hade entreprenören poängterat att det skulle uppstå stora förseningar och extra kostnader.

Problem med rörleveranser fördröjde också bygget. Bolaget som levererade rören avbröt flera gånger arbetet och lämnade platsen. Orsaken var enligt stämningsansökan att rörleverantören inte hade fått betalt av Fifax enligt avtal.

Varken Fifax vd Kimmo Jalo eller F-Fasts Lennart Joelsson vill i det här skedet ge några kommentarer.