DELA

Ålänningarna får tillgång till Nationalencyklopedin

Alla som har ett åländskt bibliotekskort tillgång till svenska Nationalencyklopedins digitala tjänst NE.se.

Med bibliotekskortet kan man logga in till tjänsten hemifrån.
Detta har blivit möjligt genom ett samarbete mellan Ålands landskapsregering och Mariehamns stadsbibliotek som delar på kostnaden. Satsningen är i första hand över tre år varefter den utvärderas, sägs i ett pressmeddelande.

Lanseringen görs på onsdag kl 14–16 i stadsbiblioteket under den så kallade ”All digital week” som genomförs runt hela Europa. På stadsbiblioteket arrangeras olika aktiviteter med digitalt innehåll för olika åldersgrupper.

NE.se består inte enbart av själva uppslagsverket, här får låntagarna även tillgång till ordböcker, språkkurser och faktamaterial kring världens länder och religioner.

– Det är viktigt att biblioteket kan erbjuda tillförlitlig information även i digital form, i synnerhet i dagens informationsöverflöd. Via internet har vi tillgång till stora mängder utförlig information, ofta för mycket och felaktig information, utan att vi vill det. Den information som vi däremot behöver är inte alltid fritt tillgänglig på webben, säger Teresa Westmark, bibliotekarie med verksamhetsansvar vid stadsbiblioteket.