DELA

Omröstning i Eckerö

ECKERÖ. Marie Löfström (C/Eckerölistan) omvades som ordförande och John Hilander (Ob) valdes till vice ordförande i kommunfullmäktige i Eckerö på mötet i torsdags. Valen föregicks av omröstning.
Antalet ledamöter i styrelsen minskades från sju till fem, även i den frågan blev det omröstning.
– Dels är det fråga om inbesparning, men nu för tiden är det också svårt att få folk att ställa upp, säger kommundirektören Kennet Lundström.
Styrelsen leds fortsättningsvis av Rune Söderlund (C/Eckerölistan) (suppleant Keijo Rosenqvist). Till vice ordförande valdes John Hilander (suppleant Magnus Jansson) som däremed tvingas välja om han tar emot viceposten i fullmäktige eller styrelsen. Enligt Ålands Radio kommer han att lämna fullmäktige.
Övriga ledamöter i styrelsen är Kerstin Wikgren (Ob) (suppleant Susanne Fagerström), Jan-Anders Öström (Maria Sundholm-Mattsson) och Christina Jansson (Annica Dahlbjörk).
Dessutom fastställdes kommunala arvoden enligt fullmäktiges förslag. (jl)