DELA

Satsa ordentligt på förnyelsebar energi

Det kostar 1,6 miljoner euro att testa vågkraften utanför Hammarudda. Mätningarna, som ska pågå i två år, ska visa hur mycket energi som kan utvinnas ur vågornas rörelser, hur mätstationen beter sig när det ligger is på havet och vilka problem som generellt kan uppstå.
Låter det som mycket pengar?

I jämförelse med de astronomiska summor som hittills satsats på att utveckla en trygg och säker kärnkraft är det ingenting.
Däri ligger en del av svaret till varför förnyelsebara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft, biogas, flis och så vidare inte ligger lika långt framme i utvecklingen som kärnkraften.
Forskningen kring dessa energiformer har heller inte pekat på någon uppenbar militär användningsmöjlighet, vilket är det som fick forskningen kring kärnkraften att (ursäkta uttrycket) explodera.

I dag vet vi rätt mycket både om riskerna och nyttan med kärnkraft. Vi vet att det går att utvinna stora mängder energi ur delningen av atomkärnor. Vi vet att det är en farlig hantering, både vid brytningen av uran, vid anrikningen av den, i reaktorerna och vid slutförvaringen av det använda kärnbränslet.
Vi vet att förfärliga olyckor kan hända.
Vi vet att kärnvapen i fel händer vore en katastrof, och att användning av kärnvapen i ”rätt” händer är omöjlig. Kärnvapen kan bara användas avskräckande, för ingen kan förutspå konsekvenserna av ett kärnvapenkrig.

De som makten haver, det vill säga de som har pengar att investera på forskning och framtida vinstmöjligheter är de som styr utvecklingen. Det enda sättet att göra det ens tillnärmelsevis lönsamt att i dag satsa mer på forskningen om förnyelsebar energi, det är att se till att kärnkraften faktiskt står för alla sina kostnader – miljöförstöringen vid uranbrytningen, säkerhetsriskerna, uppstädningen efter olyckorna och säkerhetsarrangemang som är så rigorösa att olyckor omöjligt kan hända. Vilket de för eller senare naturligtvis gör ändå.

Eftersom kol och olja och naturgas är ändliga resurser, som dessutom skitar ner planeten så att vi snart inte behöver energi över huvud taget, är de inte svaret. Vi behöver satsa, verkligen satsa, på alternativ.

Bojen ute vid Hammarudda måste vara en del av framtiden.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax