DELA

Journalister gräver mest där de bor

Det finns ett samband mellan var journalisterna bor och hur nyheter förmedlas visar en svensk studie.

Man kan se liknande tendenser hos åländsk media.
Svenska Institutet för Mediestudier har kartlagt var alla svenska journalister bor. Analysen av materialet är intressant.

I de största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö syns kontrasterna bäst. Journalisterna bor i en trygg medelklassomgivning där utbildningsnivån generellt är hög. I områden där Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är starka är det glest med journalister, de finns där Miljöpartiet är starkt.

Få journalister bor i invandrartäta områden. Utanför storstäderna jämnar skillnaderna ut sig något, men journalisterna är mest underrepresenterade i Sveriges 20 glesbygdskommuner och industrikommuner. Där bor bor sammanlagt bara 56 yrkesverksamma journalister. Det är 0,3 journalister per tusen invånare.

I rapporten nämns en händelse på Kungsholmen, ett av de finare områdena i Stockholm, när en 16-årig pojke slås medvetslös efter en fest av en grupp jämnåriga och sedan dör. Tre jämnåriga häktas för misshandel och grovt vållande till annans död. I rapporteringen lägger man ner tid på både djup och bredd och analyser.

Skillnaden om misshandeln skett i en av förorterna med dåligt rykte, är att ingen dömde ut Kungsholmen som en otrygg plats. Ingen skrev om den omfattande spritlangning, som gjorde festen och fyllan möjlig. Journalisterna kände till området och såg att livet i stort sett fortsatte som vanligt. Kungsholmen fortsatte att vara en trevlig del av Stockholm.

De flesta åländska journalister bor i Mariehamn eller strax utanför. Det är här vi vet hur verkligheten ser ut. Ju längre bort vi kommer från Mariehamn, desto mer sporadiska blir besöken och många artiklar skrivs genom telefonintervjuer.

Speciellt skärgården beskrivs som solig och pittoresk och där tenderar man att lyfta fram andra saker än vad man gör i nyheter från Mariehamn. Skärgården beskrivs på håll och efter ett kort besök. Ofta gör man väldigt många intervjuer under en dag och kan sedan portionera ut dem så att det verkar som att man besöker skärgården ofta. Det man upplevt under en dag blir representativt för skärgården överlag.

När vi besöker landskommuner eller skärgården lyser det ibland igenom att det är en omgivning där journalisten inte lever och arbetar. Skildringarna från landsbygd och skärgård är överlag mer romantiska. Nyheter koncentrerar sig till Mariehamn och lagtinget. Man söker sig ut utanför stadsgränsen när man vill ha det lite exotiska och pittoreska. Speciellt på sommaren ger sig journalisterna gärna ut på landet och i skärgården. Det är då det är trevligast att vistas där.

Vi kan bara konstatera att så här är det på en ort där båda tidningarna och radion är koncentrerade till en centralort. På Åland kanske det inte handlar så mycket om var journalisterna bor utan om var jobbet är. Och arbetsklimatet på våra redaktioner är tidspressat att en längre dagsutflykt måste vara väl motiverad och fullproppad med jobb för att vara lönsam.

Det här leder till att vi journalister fortsättningsvis gräver där vi jobbar, och kanske inte alltid där det händer.