DELA

Succé för Nyans kritikkurs

Hela 38 ansökningar kom in då Nyan strax innan jul efterlyste deltagare i en kritikkurs inom kulturområdet.
Nu är deltagarna utsedda.
Kursen, som är avgiftsfri för deltagarna, går ut på att lära kursdeltagarna att skriva recensioner, diskutera kritikrelaterade frågor och analysera verk inom genrerna musik, litteratur, konst och teater.
Deltagarna till kursen har valts ut dels efter sin formuleringsförmåga och tidigare meriter, dels så att alla genrer inom kulturområdet fick minst fyra deltagare som anmält det som sitt huvudintresse. Sju personer har meddelat att deras huvudintresse är litteratur, fyra har nämnt musik som sitt huvudintresse, fyra teater och fyra konst. Många har alltså flera potentiella recensionsområden.
Överlag har utbildningsnivån och erfarenheterna bland de sökande varit hög. Den yngsta kursedeltagaren är 17 år, den äldsta kring 60 år.
Kursen börjar lördagen den 21 januari med en skrivarkurs med författaren Birgitta Boucht. Övriga föreläsare under kursen är Ann-Christine Snickars, Mats Liljeroos, Kjell Ekström och undertecknad.


Deltagarna i Nyans kritik-kurs:
Christina Bergman
Martin Högstrand
Petra Johansson-Pirholt
Sara Karlman
Carina Karlsson
Jonnie Listherby
Hasse Moring
Lena Nyman-Wiklund
Tomas Pitzén
Maria Renman
Maria Snellman
Isela Valve
Minna Öberg

Karin Erlandsson