DELA

Stormskärs-Maja på Åbo svenska teater

Åbo svenska teater sätter upp Stormskärs Maja. I september är det premiär, och intresset för pjäsen är redan stort.
– Det här är ett lokalt epos, säger teaterchef Dick Holmström.
Hösten 2015 sätter Åbo svenska teater upp musikalen Stormskärs-Maja.
– Vi släpper biljetter från slutet av februari, men intresset för gruppbokningarna är redan stort, säger informatör Maria Olin.
Musikalen spelas på Åbo svenska teaters stora scen åtminstone under hösten, eventuellt längre om publiken räcker till.
Åbo svenska teater beskriver uppsättningen som ”en pjäs som berättas av en lekfull tjugomanna ensemble”.
Föreställningen bärs upp av Matti Puurtinens musik i ”nyarrangerad folkviseton”, som det står i förhandsreklamen.
– Åland hör till vår region som regionteater, så det här känns som en ganska självklar pjäs att sätta upp, säger Dick Holmström.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson