DELA

Sex åländska nomineringar i omröstning om ”Svenskfinlands sju underverk”

Svenskfinlands sju underverk – skapade av antingen människan eller naturen – håller på att utses i en omröstning ordnad av Hufvudstadsbladet, Husis. Åland representeras av bland annat Getabergen, vägnätet på Brändö och väggmålningarna i kyrkan på Kumlinge.

Husis har bett alla svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland nominera sina förslag till underverk. Förslagen har sedan delats in i sex olika kategorier: natur, infrastruktur, historisk plats, upplevelse, byggnad och konst/kultur. En sjunde kategori är öppen för läsarnas förslag till vad som borde vara ett av sju underverk i Svenskfinland. Omröstningen sker på Husis hemsida.

Bakgrunden till omröstningen är förstås antikens sju underverk. Men det finns också utsedda underverk för andra tider och platser. 2007 genomfördes till exempel en internationell omröstning om världens underverk, och samma år röstade man fram Sveriges sju underverk.

Norden kan

Peter Stadius, professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet, säger till Husis att det finns byggnader med ”underverkskvalitet” även i Norden. Han exemplifierar med Göta kanal, Öresundsbron, Olofsborg, Nidaroskyrkan i Trondheim, Viborgs ringmurar, de norska oljeborrningsplattformerna i Nordsjön och den internationella fröbanken på Svalbard.

Om man begränsar sig till Svenskfinland så nämner Peter Stadius Raseborgs slottsruiner, och på senare tid Replotbron.

– Dessutom vill jag lyfta Bengtskär som även har potential, säger Peter Stadius.

Sex åländska underverk återfinns bland de nominerade, och man kan gå in på Hufvudstadsbladets hemsida och rösta till och med söndag. Bland de nominerade återfinns Kasteholms slott och Jomala kyrka bland annat.