DELA

Kulturprojekt fick understöd

Ålands kulturdelegation har fördelat sina bidrag till åländska kulturprojekt. Det handlar om årets andra fördelning. De största bidragen gavs för Gustav Vasadagarna och Företagsam skärgård. Bilden från Gustav Vasadagarna.
Följande projekt får nu stöd på sammanlagt 28.630 euro:
n Ålands spelmansgille, för skivinspelning, 700 euro.
n Patrik Dahlblom med flera, för skivan ”Don’t Stop the Music”, 2.000.
n Tranvik Quinns, för cd-inspelning, 2.000.
n Kumlinge ungdomsförening med flera, för fornvisor vid Forneldarnas natt, 2.000.
n Skärgårdsteaterns arbetsgrupp, för komedin ”Gitarristerna”, 2.000.
n Arbetsgruppen Pellas ladugårdsteater, för ”Fest i kanelboden” 1.500.
n Kökar ungdomsförening, för kurs i scenisk gestaltning, 1.000.
n Hembygdens vänner i Sottunga, för ”Gensel rysk general på Sottunga”, 2.500.
n Lappo ungdomsförening, för dramakurs för barn, 430, samt för Lappofesten 500.
n Poetkalendern (finlandssvensk kalender med åländsk medverkan) 1.500.
n Konst utan kompromiss, för t-skjortor, 500.
n Gustav Vasadagarnas vänner, för Gustav Vasadagarna, 8.000.
n Företagsam skärgård, för Skärgården kan 2008, 4.000 euro. (jk)