DELA
Foto: Ida K Jansson

Hundra år senare är Otto Anderssons hus som nytt

Hemskär ligger i Vårdö innerskärgård, på den västra sidan.

– Jag kom till Hemskär första gången sommaren 1945, då var jag tre månader gammal, säger nuvarande ägaren, Matts Andersson.

Musikvetaren och etnologen Otto Andersson lät bygga den stora villan för hundra år sedan.

Matts Anderssons far adopterades av Otto Andersson, som var barnlös. Matts far hette praktiskt nog också Andersson och kom från grannön. När Matts Anderssons far dog ärvde Matts Andersson Hemskär.

– Vi tog över i början av åttiotalet. Då hade villan stått tom i tio år och var inte beboelig. Hälften av alla fönster var trasiga, taket läckte och innertaket hade vattenskador, grunden hade gett vika och skorstenen hade rasat in. Här var ett jäkla liv av ekorrar och fåglar som flyttat in, säger han.

Hur kom det sig att ni ändå bestämde för att renovera?

– Där sitter skälet, säger Matts Andersson och ser på sin fru, Pirjo Antvuori.

– Jag tyckte själv det var omöjligt.

– Jo, det här är min synd. För mig var det en fråga om att bevara ett kulturarv, säger Pirjo Antvuori.

Matts Anderssons pappa, Sven Andersson, hade innan sin död försökt donera villan och tomten till landskapet.

– De tillsatte en kommitté som under tio år funderade om de kunde ta emot donationen och vad som eventuellt skulle göras med den. Kanske ett gästhem eller ett museum?

När Sven Andersson dog utan att landskapet bestämt sig och Matts Andersson tog över lagfarten ansåg han att donationsbrevet inte längre var i kraft.

– I efterhand tycker jag ändå det var bra att det blev som det blev, landskapet har ändå så många byggnader att hålla reda på.

Stort bildreportage i onsdagens Nya Åland!