DELA

Vi är redo för hela Åland!

Genom att fostra trygga barn slipper vi laga trasiga vuxna. Genus- och barnperspektivet är något vi ska bära med oss i alla de beslut vi är med och fattar.

”Det krävs en hel by för att fostra ett barn” och alla behövs. Därför vill vi skapa förutsättningar för ökad gemenskap över generationsgränserna. Vi ställer upp i valet som representanter för Centern och är redo att delta i byggandet av ett samhälle som ska hålla i många generationer framåt.

Det ska vi göra genom att förverkliga världens bästa vardag på Åland.

Den närproducerade maten, de lokala skolorna och den inkluderande fritiden är några av de ingredienser vi vill använda. Vi vill också försäkra oss om ett fortgående arbete för ett mer jämställt och genusmedvetet samhälle och kommer att lägga stor vikt även vid dessa frågor.

Kultur och idrott ska vara tillgängligt för alla, på lika villkor. De allmänna resurserna ska fördelas rättvist.

Birgitta Eriksson-Paulson, företagare och mycket mer, Lumparland: ”Jag vill vara med och bygga ett Åland som uppmuntrar till entreprenörskap och gör det möjligt att skapa sin egen arbetsplats.”

Maria Stenberg-Haug, daghemsföreståndare och sångerska, Mariehamn: ”Jag vill arbeta för fortsatt utveckling inom barnomsorg och skola, men brinner också för kulturen och en mer hållbar vardag!”

Annika Hambrudd, socialarbetare och Jomalapolitiker: ”Med min erfarenhet vill jag bidra till trygghet och jämställdhet i det dagliga livet – på hela Åland.”

Cia Numelin, partisekreterare och glädjespridare: ”Ett gott skratt förgyller vardagen. Jag vill jobba för ett Åland som är tillgängligt för alla och alltid jämställt.”

Nya Centerkandidaterna Birgitta Eriksson-Paulson, Maria Stenberg-Haug, Annika Hambrudd, Cia Numelin