DELA

Varför svarar inte lantrådet?

Lantrådet har valt att inte svara på vår öppna fråga om privatisering av skärgårdstrafiken.
Frågan som vi ställde är särskilt intressant eftersom Camilla Gunell i opposition genom motion och i offentligheten tagit avstånd från planerna att privatisera skärgårdstrafikens drift. Detta för att en privatisering skulle få stor effekt på åländska arbetsplatser. I dag som lantråd är hon en tillskyndare av privatiseringsplanerna.

Därför upprepar vi vår fråga, har landskapsregeringen genomfört en konsekvensanalys och analyserat de effekter en privatisering av skärgårdstrafiken allmänt har på åländska arbetsplatser och hur detta i synnerhet påverkar skärgårdsbornas utkomstmöjligheter?
Ett lantråd som själv anser sig vara klippt och skuren för uppdraget bör respektera olika grupper och ge klara svar på de frågor som ställs.
Liberala lagtingsgruppen