DELA

Tillsätt mediaråd NU

För sådär ett och ett halvt år sedan påstod den dåvarande landskapsregeringen att man arbetade med problemet att SVT Play (TV på internet) till stora delar var spärrad för oss ålänningar. Sedan dess har ingenting hänt, i varje fall ingenting positivt, tvärtom nu är ca.75 procent av ”Play” – programmen spärrade och procenten verkar att öka.
Många undersökningar visar att fler och fler, inte minst ungdomar, använder nätet för att ”titta på TV”. SVT arbetar hårt för att få ut så mycket bra material som möjligt: till exempel reportage, filmer och sport på nätet, numera även direktsänd sport och andra evenemang.
På det här sättet visar man även att man på” lagligt” kan se på film och TV på nätet och inte behöver vara ”kund” hos t.ex. Pirate Bay.

En signal åt de ungdomar (och de är många) som ser på TV på nätet att man inte behöver bryta mot upphovsreglerna för att få se bra aktuell TV i sin dator. På Åland är det idag tyvärr tvärtom vi signalerar åt våra ungdomar att man måste gå till Pirate Bay och andra ”skum ma” sajter om man vill se ”någon vettig TV” i datorn.
Med andra ord det är viktigt för oss alla att ”landskapet” verkligen angriper problemet och inte bara kommer med tomma löften där man förklarar att det nog ordnar sig eftersom man ju i Sverige förstår vårt behov av nära kontakt västerut och därför är man troligen villig ”att ordna saken” på politisk väg. Det här är inte möjligt av den enkla anledningen att man inte kan tvinga ägarna till programmen – upphovsmännen att skänka bort sitt arbete.

En del av TV licensmedlen i Sverige används för att betala SVT Play, och vi bidrar som bekant inte på något sätt till dessa pengar.
Det här betyder att om vi skulle få hela SVT Play gratis så skulle antingen de svenska licensbetalarna få stå för kostnaderna eller också tvingas upphovsmännen att skänka programmen åt oss.
(Vi betalar nog upphovsrättsavgift för några TV kanaler från Sverige, men det täcker inte kostnaden för internet.) För övrigt betalar vi inte någon del av varken YLEs eller SVTs produktionskostnader, den delen får vi helt gratis! En del åländska politiker försöker lösa den här upphovsrättsfrågan genom att vädja till den svenska regeringen om ett ”ingripande” till Ålands förmån.

Verkligheten är den att varken den svenska eller någon annan regering har möjlighet att tvinga upphovsmännen att godkänna spridning till ”områden” (t.ex. Åland) som inte finns med i de avtal som man tecknar om sändningsrätt för nätet. Enligt internationella avtal, även godkända av EU, är det alltid upphovsmännen som äger och bestämmer över sin produktion vare sig det är tv, böcker, musik, filmer eller foton. Raden av avtal som reglerar detta började med Bern-konventionen och fortsatte med Stockholmskonventionen och Paris-protokollet för att bara nämna några av de internationella avtal som reglerar upphovsrätt gällande ”allt” som innehåller ljud och bild.

Den som vill kan läsa mera om de här avtalen på internet kan t.ex. gå till Cornell University Law School på www.law.cornell.edu.
Så lösningen på problemet med STV play är nog att fråga ägarna till programmen ”vad kostar det här oss” och absolut inte något i stil med ”hit med programmen och det genast för det har vi rätt till”.
Det här är bara en av de många mediefrågor som landskapet inte lyckats lösa på ett tillfredsställande sätt, något som vi ju har rätt att kräva eftersom våra politiker valt att ta över både radio/TV och internet och gjort oss till ”självstyrande” på de här områdena.

landskapsregeringen, tillsätt NU ett kvalificerat ”medieråd” som verkligen kan angripa problemen, utreda och ge förslag på verkliga, genomförbara lösningar på våra medieproblem!
Christian Stormbom