DELA

Tillsammans för Pommerns framtid

För drygt två år sedan fick Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum i uppdrag av Mariehamns stad att sköta Pommern. I och med det inleddes också en ny era för fartyget. Från att ha varit ett udda ärende på infrastrukturförvaltningens bord kom hon till en organisation vars enda syfte är att bevara och förmedla Ålands maritima kulturarv.

Den s.k. Pommerndockan har fått utstå mer än sin beskärda del av ’bad press’ och mycket som har sagts är missvisande och felaktigt. Visserligen utgörs byggmaterialet av betong och stål men hela konstruktion kläs in med trä och blir helt integrerad i den omkringliggande hamnmiljön. Pommern ska fortsättningsvis ligga fritt flytande i vatten. Skillnaden är att hon får ligga i en skyddad miljö, i en ”trygg hamn” som Roger Nordlund så fint uttryckte sig.

Den trygga hamnen är konstruerad så att den vid behov kan göras om till en docka där vård av skrovet kan ske under kontrollerade former. Pommern blir på inget sätt instängd i sin nya hamn; möjligheten att ta ut henne på seglats är densamma som tidigare, sannolikheten likaså. Den trygga hamnen är en viktig del av Stiftelsens framtidsvision för Pommern och vi stöder den aktuella lösningen till fullo.

Den ger oss optimala förutsättningar att långsiktigt bevara Pommern i ursprungligt skick med det historiska materialet intakt. Dessutom är den en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår ambition att göra Pommern till en världsunik besöksupplevelse tillgänglig för alla.

Det finns ett omfattande sjöfartskunnande på Åland men det är också viktigt att komma ihåg att jämfört med fartyg i drift är det andra prioriteringar som gäller för underhåll av historiska fartyg. Inom Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum arbetar vi dagligen praktiskt och strategiskt med bevarande och förmedling ombord. Till stöd i vårt arbete har vi en stor lokal frivilligkår och ett nätverk av sakkunniga som sträcker sig långt utanför Ålands gränser.

I snart ett decennium har vi kontinuerligt diskuterat bevarandefrågan med andra som arbetar med historiska fartyg världen över och vi kan intyga att det finns ett starkt professionellt stöd och intresse för den framtagna lösningen. Ett bevis på det är att the International Congress of Maritime Museums av denna orsak har valt att lägga sin konferens 2019 i Mariehamn.

Parallellt med dockprojektet pågår också arbetet med att utveckla en ny besöksupplevelse som ska lyfta Pommern till den absoluta toppen av historiska attraktioner. Besöksupplevelsen ska uteslutande finansieras med privata medel. Det är ett stort åtagande och man behöver gå tillbaka till 1940-talet och Ålands Nautical Clubs förverkligande av Ålands sjöfartsmuseum för att hitta något motsvarande.

Av de 1,5 miljoner euro som upplevelsen förväntas kosta, går Stiftelsen själv in med en tredjedel. Återstoden ska finansieras av externa medel och redan har över 700 000 euro säkrats genom bidrag från det privata näringslivet och från enskilda individer som ”mönstrat på” vår pågående crowdfunding-kampanj.

Bevarande och förmedling går hand i hand, det ena förutsätter det andra. Dockan ger oss den infrastruktur vi behöver för att vårda Pommern. Har vi inte förutsättningar att gör det är det inte heller försvarbart för oss att satsa 1,5 miljoner euro på en ny besöksupplevelse. Utan möjlighet att arbeta konstruktivt med bevarande och förmedling försätts vi i en situation där vi inte längre kan fullfölja vårt uppdrag som Pommerns förvaltare och det skulle vara väldigt tråkigt.

Vi befinner oss nu vid ett vägskäl där vi måste välja att gå framåt eller bakåt. Att stå stilla är inget val. Den goda nyheten är att just nu står också det offentliga Åland, näringslivet och privatpersoner beredda att gemensamt investera i Pommerns framtid. Låt oss ta den här chansen och bygga för framtiden.

Tiden börjar bli knapp men jag vill ändå inte ge upp hoppet om att redan nästa sommar få bjuda våra besökare på en världsunik upplevelse ombord på Pommern, förtöjd vid sin trygga hamn – ett bestående monument över vad vi kan åstadkomma när vi jobbar tillsammans.

Hanna Hagmark-Cooper

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum