DELA

Sämre att vänta tills situationen är akut

Hej Magnus Sandberg, Harry Jansson och ”Vanlig skattebetalare”!

Nedan ger jag lite respons på era åsikter kring min insändare.

Magnus; du berör inte med ett ord den skörhet som de allra flesta av våra kommuner står inför även inom ramen av små ekonomiska fluktuationer. Du berör heller inte problemet med att landskapsandelarna har en så stor del av de flesta av våra kommuners intäktssida. När pengarna inte räcker till återstår skatteinstrumentet eller att ösa på med ytterligare landskapsandelar, men det är enligt mig en väldigt mörk och trång återvändsgränd.

Det riktigt tråkiga är att en kommun i ekonomiska trångmål givetvis drar ned på service och investeringar i en utsträckning som påverkar invånaren. För att inte tala om den icke lagstadgade verksamheten som riskerar en total indragning. Det är inget som gynnar ett levande Åland, det är inget som gynnar personalen som arbetar i vardagen och det är inget som odlar utveckling.

Harry; du är snabb att klistra etiketter på dina meningsmotståndare. Däremot är du inte lika snabb med lyfta blicken och se de utmaningar Åland står inför. Det skulle även vara uppfriskande att ta del av ett resonemang där du kommer med alternativ för hur Åland ska hantera utmaningarna. Alla i lagtinget borde vara väl medvetna om att nuvarande regering ärvde ett underskott i storleksordningen kring 20 miljoner euro. Det strukturella många miljoner högre.

Det känns som att lagtingsledamoten Harry Jansson är fartblind när det gäller det ekonomiska där skattemiljonerna rullar ut genom kranen i en snabb takt. Vem som fyller på tanken verkar inte bekymra Harry Jansson i någon högre grad och det är uppseendeväckande. Att måla upp kommunstrukturen till något som raderar ut skolor och äldreboenden är skrämselpropaganda av sämsta sort. Under nuvarande 16 kommuners modell har bland annat 20 åländska skolor lagts ned. Om det är en väg Harry Jansson vill fortsätta vandra är det exempel på gammalmodig regionalpolitik som inte jag vill vara med och driva. Det är även synd att Harry Jansson konstant bedriver en antikampanj mot Mariehamn. Åland är för litet och vi har inte råd med en sådan polemikpolitik.

Harry Jansson menar att Mariehamn är den stora vinnaren i det nya landskapsandelssystemet, det får han väldigt gärna förklara närmare. Att en kommun av Mariehamns storlek har en stor skattebas av såväl kommunal-, som samfundsskatter är ett av hundratals argument för att skapa färre men starkare kommuner. Min matematik säger att Mariehamn med råge laddar landskapsandelssystemet på ett positivt sätt, till gagn för hela Åland. Precis som de flesta andra tätorter gör. Ju sämre det går för tätorten, desto tuffare blir även vardagen för övriga kommuner.

Danmark har reformerat sin kommunstruktur rejält. Jag vill tipsa Harry Jansson om att ta del av deras arbete och resultat. Faktan slår sönder all den skrämselpropaganda som HJ alltid basunerar ut och visar svart på vitt de fördelar såväl ekonomiska som kvalitetsmässiga som uppstår när kommuner blir större. Jag kan bistå med materialet om Harry Jansson så önskar.

”Vanlig skattebetalare”; våra skattemiljoner kommer från ålänningarna, men även från våra företag via samfundsskatter. Istället för att upprätthålla en gammalmodig och dyr kommunstruktur, är det bättre att utveckla och på ett billigare och bättre sätt serva alla ålänningar. Jag är övertygad om att pengarna gör mer nytta ute bland ålänningarna via lägre skatter eller bland företagen via näringslivssatsningar som främjar sysselsättning och attraktionskraft. Vi skapar då en positiv spiral som gynnar alla.

Konkurrenskraftavtalet är nytt och det är svårt att ännu se alla positiva effekter. Syftet är, att i sista ändan öka konkurrensmöjligheterna. Jag håller inte med dig om att vi ska behålla kommunala arbetsplatser enbart för att upprätthålla skatteintäkter. Det är garanterat bättre att det privata näringslivet agerar arbetsförmedling än kommunerna. Det gynnar gemene ålännings plånbok och samhället i stort. Små kommunala enheter har svårt att idag upprätthålla den kompetensbredd som krävs och för att rekrytera. För mig är det självklart att en större enhet lättare tillhandahåller spetskompetenser och en bredd som gör verksamheten såväl roligare som tryggare att både arbeta inom eller få service via.

Kommunstrukturen är enligt mig det absolut viktigaste arbetet på det lokala planet och kommer att göra Åland välrustat för framtiden. Den har lösningen till många ekonomiska utmaningar, men ger även verktygen som behövs för att ge våra barn, ungdomar, äldre och övriga ålänningar en trygg och trivsam vardag över hela Åland. Dagens kommungränser är hämmande och det drabbar ofta de svagaste först. Ett dagsfärskt exempel är Klubbhuset Pelaren. De gör ett ovärderligt arbete för personer med psykisk ohälsa, men har svårt att få ekonomin att gå ihop på grund av att alla kommuner inte är villiga att finansiera verksamheten.

Det är bättre med en kontrollerad kommunstruktur än att vänta tills situationen är akut.

Ha en bra fortsättning på sommaren!

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)