DELA

Rötmånadsrapport utan dess like

Landskapsregeringen har bett om förslag från en arbetsgrupp om inbesparingsåtgärder i kommunerna. Det är hårresande läsning där gruppen, som består av politiker som företräder regeringspartierna, synbarligen värnar om någon annans välstånd mer än andras genom att ta, igen en gång, av de allra svagaste i samhället.

Elevassistenter ska bort, lärare ska bort, dagvårdspersonal ska bort, äldreomsorgspersonal ska bort, stödundervisning för barn med annat modersmål än svenska ska bort, förundervisning ska bort, hemvårdsstödets tilläggdel ska bort, klasser ska bli större, dagisgrupper ska bli större, äldreomsorgspersonalens arbetsbelastning ska öka liksom också för personal inom boendeservice. Utbildning ska inte värdesättas utan i stället ska behörighetskraven sänkas och avgifter ska höjas.

 

Nej, fy farao så svagt. En rötmånadsrapport utan dess like av arbetsgruppen. Skärpning!

Mer realistiska förslag borde man ha kunnat förvänta sig av regeringen. Här finns ingen empati för alla dem som kämpar igenom vardagen med små resurser. Här finns inget erkännande till dem som skapar grunden för det åländska samhällets välmående.

Arbetsgruppen skulle ha varit förtjänt av att leva upp till regeringsprogrammet Tillsammans genom att ta med oppositionen i gruppen som på så sätt skulle ha balanserat upp den synnerligen nedslående rapporten om vart vi är på väg på Åland. Gör om, gör rätt och tillsätt en arbetsgrupp där alla partier får vara med och ta fram realistiska förslag till strukturella åtgärder som inte ska drabba dem som redan har en tung bördas att bära.

RAINER JUSLIN (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT OCH KOMMUNPOLITIKER