DELA

Rösta på Lipponen

När ungdomar frågar presidentkandidater om svenska frågor

Alla presidentkandidater har sagt att de arbetar för svenskan, åtminstone när finlandssvenska medier frågar dem, för då är det enkelt och bekvämt att svara ja. Det krävs inget konkret förtydligande om vad man gjort eller kommer att göra för svenskans bästa.
Men när presidentkandidaterna råkar ut för tydligare och mera ingående frågor angående svenskans ställning av Folktingets ungdomsutskott var det endast fyra av de åtta tillfrågade kandidaterna som svarade.

Sauli Niinistö är en av dem som inte svarade. Varför? Är frågorna obekväma eller bryr han sig inte?
Jag är väldigt förvånad över att en del finlandssvenskar säger att de tänker rösta på Niinistö. En kandidat som i debatter har förnekat att det existerar hot mot finlandssvenskar, förnekat att det finns främlingsfientlighet och talat om ”finska gärningar” istället för att t a ställning i sakfrågor.
Paavo Lipponen däremot besvarade ungdomsutskottets frågor. Lipponen har inte bara i valkampanjen utan också en lång tid före aktivt engagerat sig i för oss finlandssvenskar viktiga frågor. Han har också vågat ta ställning i obekväma sakfrågor.

Han har även lyft fram vår långa gemensamma historia med Sverige och dess betydelse för Finland. Utan denna anknytning kunde Finland i dag ha befunnit sig i en helt annan situation, och orienterat sig åt andra väderstreck. Norden är vårt hem, underströk Lipponen när han besökte Österbotten.
Den 22 januari avgörs valet. Tyvärr får jag som är under 18 år inte rösta på Paavo denna gång. Men du kan göra det!
Jacob Storbjörk
vice ordförande för Finlands svenska unga socialdemokrater