DELA

Reformen som uteblev

Sommaren 2017 kunde vi alla ta del av den s.k. Ålandskommiténs slutbetänkande. Där ingick synnnerligen ambitiösa åtgärder och utvecklingsförslag för självstyrelsen , främst inom behörighetsområdet för lagstiftningen. Tanken var och är att modernisera autonomin och ge ett modernare verktyg för kommande generationer ålänningar.

Så blev det inte denna gång. Med tanke på den oerhörda arbetsinsats som ligger bakom arbetet är besvikelsen desto större. Man kan bara spekulera i varför gick det så, men om ca. 7 månader har vi riksdagsval och hoppeligen en ny regeringen med annorlunda sammansättning.

Vad kan vi göra mera på hemmaplan? Faktum är att vi i dagsläget inte har använt alla våra verktyg som vi redan har inom självstyrelsesystemet. Den s-.k. b-listan innehåller fortfarande behörighetsområden som vi inte har nyttjat. Nästa landskapsregering och lagting kunde med fördel överväga en större aktivitet inom detta område .

Helt utan resultat blev Åland dock inte. Det ekonomiska systemet reformeras så att det bättre motsvarar dagens situation. I korthet innebär förändringen att de skatter som genereras här stannar på Åland, oberoende situationen på fastlandet. Åland blir således skattetagare, vilket även leder till möjligheter för en intressantare näringspolitik. I dagsläget ser förslaget ut så här, men ingenting är klart ännu.

Självstyrelsen är till för ålänningarna. För att ålänningarnas vardag skall utformas så bra som möjligt måste framtida behörighetsövertagande noga utredas och analyseras. Övertagandet får inte vara ett självändamål. Det måste vara ett mervärde att leva under självstyrelsesystemet.

Grundtanken med den uteblivna reformen var ju att ge oss nya verktyg som vi kan aktivera när vi så önskar.

I framtiden bör även lagtingsarbetet reformeras. Dagens uppdelning av arbetsåret motsvarar inte ett effektivt arbetssätt. Lagtingsarbetet bör även utökas till full tid. Lagtingets arbetsbörda och behörighetsområdet har utvecklats enormt sedan självstyrelsens barndom.

Arbetet med att föra in autonomin i vuxenålder måste forstätta, det är vi skyldiga våra efterkommande generationer.

ROGER ERIKSSON

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT