DELA

Rätt fråga ger rätt svar

 


Svar på insändaren den 17.1.12 /Ingen ordning på köplatser.
Läkarintyg för förnyandet av körkort sköts privat av en läkare som hyr lokaler från ÅHS. Hans mottagning sker kvällstid utanför hälsocentralen i ett eget utrymme.
På hälsocentralen hålls obokad jourmottagning kvällstid enligt kölapp.Missförståndet som påtalas i insändaren beror på att patienten vid anmälan i ”luckan” på hälsocentralen INTE meddelat att han /hon var där med anledning av att få körkortet förnyat varför sjukskötaren tog förgivet att det rörde sig om ett vanligt läkarbesök.
Skulle patienten vid anmälning i luckan meddelat vad besöket rörde sig om skulle han/hon naturligtvis fått rätt information.
Birgitta Hermans
Klinikchef
Björn Krantz
medicinskt ansvarig läkare