DELA

Protestera mot Mise!

Den 10 februari 2012 fanns ett reportage i Nya Åland om ansvar för förpackningar, vilket förstås låter intressant, eftersom folket i nuläget tvingas betala förpackningsavgiften när de köper produkten och dessutom kvitterar Mise ut nämnda avgift ytterligare ännu en gång inkluderad i sin grundavgift.
Enligt verkställandet av den nya avfallslagen, borde då Mise snarast börja sänka sin grundavgift för de förpackningar medborgarna själva transporterar till de områdesvisa insamlingsplatserna för sitt förpackningsavfall. Mise har också insett att det här kommer att bli ett ekonomiskt avbräck i sina inkomster och haft mycket brått med att skicka ut sina räkningar med oreducerat belopp, så nu kan väl folket börja räkna med att få en återbäring av den överbetalda avgiften i stället, emedan Mise inte längre kan anses ha någon rätt att uppbära den del av förpackningsavgiften producenten (butiken) står för och samlar in.
Jag undrar även hur det skall bli sedan Åland byggs ihop med riket i förpackningsfrågorna? Bygg nu inte upp något dubbelsystem här för 4–5 butiker. Ni beslutsfattare måste förstå av er själva att ett dylikt förfarande inte är ekonomiskt försvarbart i befolkningens ögon och som politiker eller tjänsteman är ni tillsatta för att inte skapa plågor åt folket i landskapet.
Och hur skall det bli med avfallsfrågorna? Nu måste Åland även börja samarbeta med riket och ansluta sig till ÄLY KESKUS (fritt översatt: inteligenscentret i Tammerfors) därifrån kommer hela Finlands avfallshantering att börja styras och dit kan man börja besvära sig om man är missnöjd.
Det vore nog bra om våra beslutsfattare och tjänstemän kunde lära sig att förstå: Om man inte kan eller om man inte vet, skall man försöka titta efter hur andra gjort som har lyckats, då har man åtminstone inte gjort bort sig alldeles för mycket och har fortfarande hedern i behåll.
Ett typiskt exempel: jämför www.ekorosk.fi och vårt Mise. Skillnaden är som natt och dag! Dessutom har Ekorosk framtiden framför sig och vad har Mise, inte ens folkets förtroende eller acceptans, inte ens namnet Mise kan återanvändas, så kass är upplägget.

Jag är också mycket orolig för ÅPAB:s verksamhet och deras stora skuldbörda, hur har det kunnat bli så här och dessutom på så kort tid? Har någon politiker byggt in ett spöke i ÅPAB? Bästa folket, är ni alldeles säkra på att ni skulle ha kunnat lämna in så mycket problemavfall till ÅPAB att deras verksamhet skulle ha kunnat ”storkna” (kollapsa) och det därmed skulle ha kunnat uppstå dylika horribla skulder? Det är ju skitdyrt att lämna in något till Mise, så jag anser att folket knappast kan sättas dessa skulder till last, om bolaget måste försätts i likvidation. Landskapet pumpar in pengar, men det tycks inte ens förekomma någon botten i bolaget ÅPAB.
Bästa folket, vid det här laget har många förståndiga kommuner redan lämnat Mise och resten borde även börja förstå att vi måste se fram emot ett enhälligt renhållningssysten för hela landskapet Åland. Den nya uppbyggnaden borde ske enligt en Ekorosk modell, med en kostym som passar hela landskapet, även skärgården.
Kostnaderna måste strikt hållas nere, alltså något pengaröveri eller svindleri kan det inte bli frågan om. Det är också av ekonomiska orsaker mycket bättre att ha ett mycket enkelt system här och samarbeta med riket så långt det är möjligt. Nu har ni prövat på pilotprojektet Mise och resultatet har blivit helt förskräckligt, gör inte om det, ty det tar mycket tid att återvinna folkets förtroende.
Förresten… Tack, Taina Dalberg för din unika bildutställning, vilken smart idé du kommit på! Besök hennes utställning i Torggallerian för att beskåda de storslagna Misefilialerna!

Bästa folket, det är just ni som kan påverka politikerna genom att protestera mot Mise, det är ju även era egna pengar det berör och dessutom anser jag att samtliga är värda ett rättvist avfallssystem, där den som så önskar, skall kunna påverka sin egen renhållningsavgift liksom folket i Ekorosks system.
Ni kan fortfarande protestera mot Mise till och med 29 februari, på de vanliga ställen. Listan på anslagstavlan i Magazin har jag blivit tvungen att flytta in till godisaffären i samma affärskomplex, sedan någon omyndig person utan lov tillgripit sig listan från anslagstavlan. Beklagligt!
Till er 30 personer som hade era namn på listan, vänligen uppsök godisbutiken för att förnya era namn på en ny lista. Till dig som var så klåfingrig, du lyckades i alla fall få 30 nya namn som vill påskynda kameraövervakningen i centrum, smart va?
Ulf Nyberg