DELA

Protestera mot Mise!

Varför måste avfallshanteringen vara så invecklad, komplicerad och dyr här på Åland?
Och varför blir allt bara värre ju mera politikerna eller beslutsfattarna i Mise-stämman försöker visa sig kompetenta att sköta renhållningsärenden. Med facit i hand så kan aldrig en politiker bli kompetent att deltaga i tekniska beslut, vilket är en av de vägande orsakerna till att hela kommunalförbundet Mise ofördröjligen borde läggas ner, innan hela problemet blir för stort och Mise kollapsa av sig självt.

Mise kan inte tänka ekonomiskt, på något sådant sätt som är förmånligt för befolkningen och har man inte befolkningens förtroende så sysslar man med någon form av tvångsstyre, där man med våld försöker omvända ett helt folk i tron att Mises verksamhet är helt unikt och den enda och bästa i hela världen. Mise har helt fel system, folket har nog sett hur det fungerar i öststaterna med tvångsstyre och något sådant kan aldrig börja accepteras eller fungera som ett acceptabelt renhållningssystem hos oss!

Kan någon förstå varför man inte redan vid starten kunde kopiera Ekorosks perfekta system, som skulle ha haft ett sådant avgiftssystem som alla skulle ha accepterat?? Var man dum i hela skåpet?
Tänk så mycket arbete och helt i onödan, nu måste man ändå lära sig en dyr läxa, som folket måste betala till råga på allt. Vad tror ni politiker egentligen att folket tänker om er?
Vet ni befolkningen att Ekorosk hanterar även problemavfallet och det medför inte befolkningen några extra utgifter förutom den årliga grundavgiften 47,28€ för två personers hushåll 2012.

Ni, befolkningen, kanske inte känner till att Ålands Problemavfall ÅPAB, varje år går med stora förluster?
Om jag förstått rätt, så var ÅPAB:s förlust år 2010 uppe i 890000€ och förlusten fortsatte att växa 2011 och år 2012 är det mest troligt att skulderna ligger uppe i miljonklassen!!
Om ni vanliga människor i Misekommunerna tar på er läsglasögonen och betraktar vad som sägs i Miseluntans grundstadgar §16, misstänker jag nog att även ni andra också får gåshud över hela kroppen.

Skulden bara växer år efter år och enligt Miseluntan, så har Mise rätt att uttaxera denna förlust av de kommuner som fortfarande är kvar i Mise!!!!! De andra kommunerna har insett det farliga med Mise och varit mycket kloka och ofördröjligen dragit sig ur detta Mise-elände.
Som det nu är kan Mise blott påstå att ÅPAB har gjort ett miljöarbete och på dessa grunder i § 16 uttaxera nämnda skuld av de kommuner som fortfarande finns kvar i Mise. Här ryker nog ytterligare folkets pengar till sina kommuner i förhöjt skattöre, om det nu är bättre att kalla den ytterligare höjda grundavgiften så.

Och varför betala redan nu en grundavgift som är flerfaldigt för hög och folket vet inte ens till vad dessa pengar går?
Om ni fortfarande har läsglasögonen på, titta då vad § 17 säger i Miseluntan: Stiftande av fonder!!
Att man i Ekorosk klarar allt med grundavgiften 47,28€/år för två personers hushåll, måste nog anses som smart hantering av avfall, eller hur? Hur är det egentligen hos oss? Är ni alldeles säkra på att de överstora grundavgifterna Mise uppbär inte hamnar i fonder?

Bästa folket, ni är inte längre ensamma där ute, ni måste börja agera, allting handlar ju om era egna pengar och hur de används. Miseluntan måste brännas upp och vi kan blott konstatera att Mise var ett rötägg som blev en kommunal olägenhet och måste läggas ner.
Jag har nu även utvidgat protestlistan mot Mise, så att de mäniskor som inte har lätt att förflytta sig längre vägar, även kan göra sin röst hörd på följande ställen:
På anslagstavlan i Magazin, på anslagstavlan hos Fma. E. Mattssons i Godby, samt hos färgbutiken Colorama i S-market-komplexet. Ni kan även fortfarande lämna er protest på anslagstavlan i Sparhallen eller på dator www.xr.com/mise eller www.tiny.cc/k5vjy eller google : protestera mot mise
Ulf Nyberg