DELA

Politikerna gömmer sig i falskhetens tecken

Politikerna på Åland har sagt sitt om den vanvård vi utsattes av det åländska samhället som barn. Man tänker inte ge oss någon form av kompensation i ersättning för det livslånga lidande vi erhölls av dåtidens politiker. Med detta beslut visar man än en gång värdet i vad utredningen pekat på. Beslutet om att köpa sig fria från ansvaret med 30000 euro är rent ut skamligt förnedrade mot de som ännu lever och som fortsättningsvis får ta med sig all den livslånga skam det åländska samhället åsamkade dem. Vad man beslutat om är att man än en gång trampar på dem man vanvårdade. Hänsynslöst sagt är det att man åter pinkar på dem som man säger sig ska ge en upprättelse.

De åländska politikerna borde skämmas. Själv kommer jag inte att sätta min fot på ön om man inte ändrar sig. Om man fortsättningsvis kommer att vidhålla vad man sagt där förhoppningarna om att de skulle visa att de menar allvar. En eventuell ursäkt kan de ta med sig själva och tänka på att ingen av oss kommer att visa oss på en ceremoni som bär falskhetens tecken.Om man vidhåller sitt skamliga sätt att be om ursäkt kommer jag som person att vid varje tillfälle påtala den feghet man visat där deras renommé som ålänningar kommer att grundligt filas i kanten med skammens tecken stämplat i pannan.

Vi är inte giriga. Vi vill ha en ursäkt som visar att man menar allvar med ursäkten. De åländska politikerna sätter 30.000 tusen euro mot en ersättning för de som vanvårdats för att själva gömma sig bakom en upprättelse som de sedan förmodligen kommer att användas mot oss som giriga för att vi vill ha en ersättning som vidimerar ursäkten. Skamligt försöker man med detta gömma sig samtidigt som man åter slår på dem som samhället van vårdats än en gång på käften.

Med detta så kommer jag att föra detta skamliga beslut till i Europadomstolen. Norge har bett om ursäkt där man gav de vanvårdade empati med att ge dem ersättning. Samma gjorde man Irland, Sverige och Australien. På Åland visar man ingen empati. Man späder på den kränkning vi utsattes för än en gång. De åländska politikerna borde skämmas. Vad de visat är att än en gång får vi kunde skylla oss själva lika som man gjorde då det åländska samhället administrerade vanvården.

Politiker på Åland. Än en gång skäms. Er ceremoni kan ni ha för er själva. Där kan ni stå och buga i falskhetens tecken. Vi kommer inte dit om man inte ändrar sig och visar att man menar allvar allvar med vad man säger och inte gömmer sig lika kränkande än en gång som samhället gjorde mot oss för femtio år sedan.

Krister Lumme, Mariefred